برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1572 100 1
شبکه مترجمین ایران

kerf

/kɜːrf/ /kɜːf/

معنی: چاک، بریدگی، چاک دادن
معانی دیگر: بریدگی ایجاد شده توسط اره، برش اره

بررسی کلمه kerf

اسم ( noun )
• : تعریف: a groove, notch, or cut made in wood by a saw or other cutting tool, or the width of such a cut.
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: kerfs, kerfing, kerfed
• : تعریف: to make a cut or notch in (wood).

واژه kerf در جمله های نمونه

1. Optimize further for equipment, raise kerf ability to lay a foundation.
[ترجمه ترگمان]برای تجهیز بیشتر به تجهیزات، قابلیت اعتماد به نفس را افزایش دهید تا پایه و اساس داشته باشید
[ترجمه گوگل]بهینه سازی بیشتر برای تجهیزات، افزایش توانایی کرf برای قرار دادن پایه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In order to reduce the kerf width and improve the kerf quality, the hydromagnetically confined plasma arc was used to cut engineering ceramic plates.
[ترجمه ترگمان]به منظور کاهش عرض kerf و بهبود کیفیت kerf، از قوس پلاسما به عنوان قوس پلاسما برای برش صفحات سرامیکی استفاده شد
[ترجمه گوگل]به منظور کاهش عرض خمیدگی و بهبود کیفیت سرامیک، قوس پلاسمای هیدرومغناطیسی محصور شده برای برش ورقه های سرامیکی مهندسی مورد استفاده قرار گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Range of kerf width and exposure may be changed for optimized performance.
[ترجمه ترگمان]دامنه عرض kerf و نوردهی ممکن است برای عملکرد بهینه تغییر داده شود
[ترجمه گوگل]محدوده عرض پاشش و قرار گرفتن در معرض ممکن است برای عملکرد بهینه شده تغییر داده شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. To reduce the ...

مترادف kerf

چاک (اسم)
cut , rift , incision , slashing , scissor , tear , split , chink , slot , slit , slash , suture , fissure , kerf , rip , hack , scotch , interstice , stoma
بریدگی (اسم)
cut , rift , gash , notch , slit , jag , kerf , scission
چاک دادن (فعل)
rift , strip , tear , slit , incise , slash , kerf , scotch , unseam

معنی kerf در دیکشنری تخصصی

Kerf
[زمین شناسی] بریدگی ،چاک دادن، برش جبهه برش جبهه کار .
[ریاضیات] شکاف، پهنای برش، شکاف برش، خار

معنی کلمه kerf به انگلیسی

kerf
• cut in wood made by a saw

kerf را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kerf

کلمه : Kerf
املای فارسی : کرف
اشتباه تایپی : نثقب
عکس Kerf : در گوگل

آیا معنی kerf مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )