برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1580 100 1
شبکه مترجمین ایران

keratose


شاخی، شاخینه ای، شاخسان، دارای لیفهای شاخی، جسم شاخی اسفنج

واژه keratose در جمله های نمونه

1. Description: It removes the redundant aged keratose, purifies the skin and makes the skin breathe freely.
[ترجمه ترگمان]شرح: آلوئه ورا اضافی اضافی را حذف می‌کند، پوست را تصفیه می‌کند و باعث می‌شود که پوست به راحتی تنفس شود
[ترجمه گوگل]توضیحات: این کراتوز ساییدگی را حذف می کند، پوست را پاک می کند و پوست را آزادانه نفس می کشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Efficacy: With comfortable fragrance, the special keratose-removing golden sand it contains can instantly remove aged keratose and dirt on sole and heel, without harm to tender instep and hands.
[ترجمه ترگمان]تاثیر: با رایحه خوش، گیاه ویژه keratose - از بین بردن ماسه طلایی که حاوی آن است می‌تواند به سرعت keratose و خاک را بر روی پاشنه و پاشنه، بدون آسیب به ساق پا و دست‌ها پاک کند
[ترجمه گوگل]اثربخشی: با رایحه ای راحت، شن و ماسه طلایی مخصوص کراتوز جدا کننده آن می تواند بلافاصله کراتوز و کثیف را در سینه و پاشنه پا، بدون آسیب رساندن به کف پا و دست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The main oil-forming components in carbargilite are sporinite, keratose and stratiform alginate.
[ترجمه ترگمان]اجزای اصلی تولید نفت در carbargilite عبارتند از: sporinite، keratose و stratiform alginate
[ترجمه گوگل]مهمترین مولکول های تشکیل دهنده نفت در کاربورگژیلیت عبارتند از اسپورینات، کراتوز و آلژینا ...

معنی کلمه keratose به انگلیسی

keratose
• horny substance which makes up part of the skeletons of certain sponges (zoology)
• (zoology) made from a horny substance, horny (of the skeletons of certain sponges)

keratose را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی keratose

کلمه : keratose
املای فارسی : کرتس
اشتباه تایپی : نثقشفخسث
عکس keratose : در گوگل

آیا معنی keratose مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )