برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1576 100 1
شبکه مترجمین ایران

keratoplasty


(جراحی ـ پیوند زدن بافت تازه ی قرنیه به چشم) پیوند قرنیه، جراحی پلاستیک قرنیه

واژه keratoplasty در جمله های نمونه

1. Conclusions After penetrating keratoplasty, the wounds of corneal graft show tectonic instability and poor resistance to tension.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری بعد از نفوذ نفوذ، زخم‌ها ناشی از پیوند corneal، ناپایداری تکتونیکی و مقاومت ضعیف در برابر تنش را نشان می‌دهند
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری پس از نفوذ کراتوپلاستی، زخم پیوند قرنیه نشان دهنده بی ثباتی تکتونیکی و مقاومت ضعیف در برابر تنش است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For keratoplasty, it is very important to research effective drugs to reduce the immunologic rejection.
[ترجمه ترگمان]برای keratoplasty، تحقیق از داروهای موثر برای کاهش عدم پذیرش immunologic بسیار مهم است
[ترجمه گوگل]برای کراتوپلاستی بسیار مهم است که داروهای موثر برای کاهش ریزش ایمونولوژیک را بررسی کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Objective To evaluate the effects of therapeutic keratoplasty in treatment of serious fungal cornea 1 ulcer.
[ترجمه ترگمان]هدف ارزیابی اثرات of درمانی در درمان بیماری‌های قارچی جدی ۱
[ترجمه گوگل]هدف: ارزيابی اثرات کراتوپلاستی درمانی در درمان قرنيه قارچی قرنيه 1 زخم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
...

معنی کلمه keratoplasty به انگلیسی

keratoplasty
• plastic surgery done on the cornea

keratoplasty را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی keratoplasty

کلمه : keratoplasty
املای فارسی : کرتپلستی
اشتباه تایپی : نثقشفخحمشسفغ
عکس keratoplasty : در گوگل

آیا معنی keratoplasty مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )