برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1575 100 1
شبکه مترجمین ایران

keratometer

واژه keratometer در جمله های نمونه

1. Keratometry - A keratometer is the primary instrument used to measure the curvature of the cornea.
[ترجمه ترگمان]Keratometry - A ابزار اولیه‌ای است که برای اندازه‌گیری انحنای قرنیه به کار می‌رود
[ترجمه گوگل]کراتومتری - کراتومتر یک ابزار اصلی برای اندازه گیری انحنای قرنیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The result of keratometer was different from that of topography.
[ترجمه ترگمان]نتیجه of متفاوت از توپوگرافی است
[ترجمه گوگل]نتیجه keratometer متفاوت از توپوگرافی بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Conclusions The corneal diopter measured by the topographer was more accurate than that measured by the keratometer, especially for the patients cornea was too steep, flat or corneal opacity.
[ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری The corneal که توسط topographer اندازه‌گیری شد دقیق‌تر از اندازه اندازه‌گیری شده توسط the بود، به خصوص برای این که قرنیه بیش از حد شیب‌دار، مسطح یا corneal بود
[ترجمه گوگل]نتیجه گیری دیوپتر قرنیه که توسط topographer اندازه گیری شده دقیق تر از آن اندازه گیری شده توسط keratometer، به ویژه برای قرنیه بیمار قرمز بیش از حد شیب دار، کدورت صاف و قرنیه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه keratometer به انگلیسی

keratometer
• instrument for measuring the curvature of the cornea (ophthalmology)

keratometer را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بتا ترجمه
ابزاری برای اندازه گیری انحنای قرنیه در چشم پزشکی

معنی یا پیشنهاد شما



نام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی keratometer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )