برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1567 100 1
شبکه مترجمین ایران

keratitis


(چشم پزشکی) آماس قرنیه، اماس قرنیه، التهاب قرنیه

واژه keratitis در جمله های نمونه

1. Fungal keratitis is one of severe suppurative corneal infection.
[ترجمه ترگمان]keratitis قارچی یکی از suppurative severe corneal است
[ترجمه گوگل]کراتیت قارچی یکی از عفونت های شدید نارسایی قرنیه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Objective To Study the clinical effect to mycotic keratitis with fluconazole and amphotericin B.
[ترجمه ترگمان]هدف مطالعه اثر بالینی to keratitis با fluconazole و amphotericin B
[ترجمه گوگل]هدف: بررسی اثر بالینی کراتیت میکروبی با فلوکونازول و آمفوتریسین B
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. As well as the expansion of the bullous keratitis, ocular surface diseases such as pterygium treatment.
[ترجمه ترگمان]همچنین گسترش of keratitis، بیماری‌های سطح چشمی مانند درمان pterygium
[ترجمه گوگل]همچنین گسترش کراتیت bullous، بیماری های سطحی چشم، مانند درمان پتریژیوم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Objective To build a rabbit fungal keratitis model of Candida albicans with epikeratophakia.
[ترجمه ترگمان]هدف ساختن یک مدل keratiti ...

معنی کلمه keratitis به انگلیسی

keratitis
• inflammation of the cornea (pathology)

keratitis را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی keratitis

کلمه : keratitis
املای فارسی : کرتیتیس
اشتباه تایپی : نثقشفهفهس
عکس keratitis : در گوگل

آیا معنی keratitis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )