برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

keping with one's view


مطابق نظرکسی بودن

keping with one's view را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی keping with ones view

کلمه : keping with one's view
املای فارسی : کپینگ وید انئس ویو
اشتباه تایپی : نثحهدل صهفا خدث'س رهثص
عکس keping with one's view : در گوگل

آیا معنی keping with one's view مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )