برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

kenneth

/ˈkenəθ/ /ˈkenɪθ/

اسم خاص مذکر (مخفف: ken و kenny)

واژه kenneth در جمله های نمونه

1. Sir Kenneth concluded with a sideswipe at his critics.
[ترجمه ترگمان]سر کنت با نگاهی به منتقدان خود چنین نتیجه گرفت:
[ترجمه گوگل]سر کنت با انتقاد از منتقدان خود، نتیجه گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. In the film version, Kenneth Branagh played the hero.
[ترجمه ترگمان]در نسخه فیلم کنت Branagh قهرمان شد
[ترجمه گوگل]کنت برانا در نسخه فیلم این قهرمان را بازی کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. "Just tell him Sir Kenneth would like to talk to him. " — "OK. ".
[ترجمه ترگمان]\"فقط به او بگویید که سر کنت می‌خواهد با او صحبت کند\" - \"بسیار خوب\"
[ترجمه گوگل]'فقط به او بگویید سر کنت می خواهم با او صحبت کنم ' - 'خوب '
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Kenneth finally lost his cool with a photographer, and threatened to hit him.
[ترجمه ترگمان]کنت در نهایت خونسردی خود را با یک عکاس از دست داد و تهدید کرد که او را کتک می‌زند
[ترجمه گوگل]کنت در نهایت یک عکاس را از دست داد و تهدید کرد که او را بکشد
...

معنی کلمه kenneth به انگلیسی

kenneth
• male first name
kenneth branagh
• (born 1960) famous british actor and film director (famous for his film renditions of shakespearean plays)
kenneth kaunda
• (born 1924) african political leader and anti-colonialist, first president of independent zambia (1964-1991)
kenneth macalpin
• (841-858 ad), first king of the united scots of dal riata and the picts (who ruled over the kingdom of alba in southwest scotland where the irish scots lived)
kenneth starr
• special investigator appointed by the u.s. attorney general to investigate president bill and hillary clinton on alleged crimes (also investigated the monica lewinsky case)

kenneth را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی kenneth

کلمه : kenneth
املای فارسی : کننته
اشتباه تایپی : نثددثفا
عکس kenneth : در گوگل

آیا معنی kenneth مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )