برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
keep - someone - in - the - dark
شبکه مترجمین ایران

keep someone in the dark

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سارافرجپور
کسی را در بی خبری گذاشتن
نسرین رنجبر
کسی رو بی خبر گذاشتن
صدای چیزی رو درنیاوردن
Let's keep him in the dark
بیا صداشو در نیاریم
بیا چیزی بهش نگیم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی keep someone in the dark مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )