برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1675 100 1
شبکه مترجمین ایران

keep at bay

واژه keep at bay در جمله های نمونه

1. Disease caused by fungal attacks is kept at bay with the prompt removal of both infected and damaged material.
[ترجمه ترگمان]بیماری ناشی از حمله قارچی به همراه حذف سریع هر دو ماده آلوده و آسیب‌دیده نگهداری می‌شود
[ترجمه گوگل]بیماری های ناشی از حملات قارچی با خنثی کردن مواد آلوده و آسیب دیده، در خفا وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Velvet can be kept at bay by good husbandry.
[ترجمه ترگمان]مخمل را می توان با دامداری خوب اداره کرد
[ترجمه گوگل]مخملی را می توان با بهره برداری خوب نگهداری کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The sheep come straight in from the damp outdoors but infection must be kept at bay.
[ترجمه ترگمان]گوسفندها از هوای مرطوب بیرون می‌آیند، اما عفونت باید در خلیج نگهداری شود
[ترجمه گوگل]گوسفندان مستقیما از خارج از مرطوب خارج می شوند، اما عفونت باید در خلال نگه داشته شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Several wolves prowled round the camp, but were kept at bay by the fire.
[ترجمه ترگمان]چند نفر از گرگ‌ها دور ...

معنی کلمه keep at bay به انگلیسی

keep at bay
• push away, prevent the approach (of someone or something)

keep at bay را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسینی
متوقف ساختن
پوریا
کسی یا چیزی را دور نگه داشتن
رئیس علی دلواری
جلوگیری کردن (از یک چیز بد و منفی) - دور نگه داشتن
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
to prevent something dangerous or unpleasant from happening or from coming too close
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
to prevent something serious, dangerous, or unpleasant from affecting you
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
to prevent someone from moving closer
Shirinbahari
جلوگیری از خطر یا اتفاقی
You’ll have to comply with the new regulations if you want to
keep the taxman at bay.
میلاد علی پور
مهار کردن، جلوی کسی یا چیزی را گرفتن، حمله را متوقف کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی keep at bay مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )