برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

keep a low profile

keep a low profile را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ysfz.mahla
OPP : attract somebody's attention
🐾 مهدی صباغ
خود را از معرض دید عموم مخفی نگه داشتن
گوشه گیری کردن
اجتماعی نبودن
سرداری
آفتابی نشدن(در اجتماع)
Shirinbahari
جلب توجه نکردن. آفتابی نشدن
طاهره‌ستارباقری
آفتابی نشدن
رسول قنبری
توجه دیگران را جلب نکردن
احتیاط کردن
مهدی
آفتابی نشدن
آسته رفتن و آسته آمدن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی keep a low profile مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )