برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

kappa

/ˈkæpə/ /ˈkæpə/

کاپا (نام دهمین حرف الفبای یونانی و برابر با k)، حرف دهم الفبای یونانی که معادل حرف gt;کاف lt; فارسی وk انگلیسی است

بررسی کلمه kappa

اسم ( noun )
• : تعریف: the name of the tenth letter of the Greek alphabet.
اسم ( noun )
• : تعریف: in Japanese mythology, a monkey-sized river imp having fish scales, a turtle's shell, a bird's or monkey's face, and a depression on the top of its head that holds the liquid that endows it with superhuman strength, said to prey on travelers.

واژه kappa در جمله های نمونه

1. Moving rapidly through school, he graduated Phi Beta Kappa from the University of Kentucky at age 1
[ترجمه ترگمان]او در سن ۱ سالگی از دانشگاه کنتاکی فارغ‌التحصیل شد
[ترجمه گوگل]او به سرعت از طریق مدرسه حرکت کرد، او Phi Beta کاپا را از دانشگاه کنتاکی در سن 1 سالگی فارغ التحصیل کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. By sheer coincidence Kappa Crucis lies at the edge of the dark nebula known as the Coal Sack.
[ترجمه ترگمان]حسب تصادف Kappa Crucis در لبه of تاریک که به عنوان the زغال‌سنگ شناخته می‌شود قرار دارد
[ترجمه گوگل]با اتفاقی کاملا Kappa Crucis در لبه سحابی تاریک شناخته شده به عنوان ذغال سنگ گچ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Kappa, the amphibious river imp.
[ترجمه ترگمان]کاپا، the river دریایی
[ترجمه گوگل]کاپا، رودخانه دوزخ دریایی
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Someday you may be a Phi Beta Kappa!
[ترجمه ترگمان]یه روزی ممکنه تو عضو دانشگاه \"بتا Beta\" باشی
[ترجمه گوگل]یک روز شما ممکن است Phi Beta کاپا باشید!
...

معنی عبارات مرتبط با kappa به فارسی

(آمریکا - انجمن افتخاری دانشجویان ممتاز دانشگاه) فای بتا کاپا

معنی kappa در دیکشنری تخصصی

kappa
[ریاضیات] کاپا، حرف دهم الفبای یونانی
[زمین شناسی] ضریب کاپا
[آمار] ضریب کاپا
[آمار] آزمون کاپا برای هماهنگی
[آمار] کاپای چنگک زده (تعدیل شده)

معنی کلمه kappa به انگلیسی

kappa
• tenth letter of the greek alphabet

kappa را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kappa

کلمه : kappa
املای فارسی : کاپا
اشتباه تایپی : نشححش
عکس kappa : در گوگل

آیا معنی kappa مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )