برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1571 100 1
شبکه مترجمین ایران

kapok

/ˈkeɪpɒk/ /ˈkeɪpɒk/

کاپوک (فیبرهای ابریشم مانندی که از گیاهی به نام ceiba pentandra در آسیای جنوب شرقی می گیرند و با آن تشک و لحاف و غیره را پر می کنند)، الیاف ابریشمی درخت پنبه یا درخت ابریشم

بررسی کلمه kapok

اسم ( noun )
• : تعریف: the silky, fibrous down in the seeds of various tropical trees, used for insulation and padding.

واژه kapok در جمله های نمونه

1. Appetite has been replaced by anxiety; bread by kapok, Stilton by soap.
[ترجمه ترگمان]میل با اضطراب جایگزین شده‌است؛ نان با kapok، Stilton با صابون
[ترجمه گوگل]اشتها با اضطراب جایگزین شده است؛ نان توسط kapok، Stilton توسط صابون
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Boyant Kapok fibres used to stuff the life jackets had to be removed and teased open again.
[ترجمه ترگمان]الیاف Boyant که برای چیزهایی که ژاکت‌های زندگی را به کار می‌برند باید برداشته شوند و دوباره باز شوند
[ترجمه گوگل]الیاف کوبی کثیف که برای پوشاندن کتهای زندگی استفاده می شد، باید برداشته شود و دوباره باز شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Their range includes a fine, natural Kapok which makes an ideal filling for soft toys and other items.
[ترجمه ترگمان]دامنه آن‌ها شامل یک kapok خوب و طبیعی است که باعث پر شدن ایده‌آل برای اسباب‌بازی‌های نرم و اقلام دیگر می‌شود
[ترجمه گوگل]محدوده آنها شامل یک کپک طبیعی است که یک پرکننده ایده آل برای اسباب بازی های نرم و دیگر موارد را فراهم می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Uncle Tim is planting a kapok tree.
...

معنی kapok در دیکشنری تخصصی

[نساجی] پنبه درختی - الیافی شبیه پنبه که از نوعی درخت بدست می آید

معنی کلمه kapok به انگلیسی

kapok
• down-like fibers from the seeds of the tropical kapok tree (used as stuffing and insulation)
• kapok is a soft white fluffy material that is used for stuffing cushions, or is put inside sleeping bags and jackets to provide warmth.

kapok را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kapok

کلمه : kapok
املای فارسی : کپک
اشتباه تایپی : نشحخن
عکس kapok : در گوگل

آیا معنی kapok مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )