برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

kaolin

/ˈkaʊlən/ /ˈkeɪəlɪn/

کائولین (خاک نرم و سپیدی که در چین استخراج می شود و در چینی سازی و داروسازی و غیره کاربرد دارد)، kaoline : خاک چینی، داروی اسهال بفرمول o9 si2al2 h4

بررسی کلمه kaolin

اسم ( noun )
• : تعریف: a very fine white clay used to make porcelain and finishes for paper and textiles.

واژه kaolin در جمله های نمونه

1. For every tonne of kaolin there are 6 tonnes of sand, tonne of secondary mica and tonne of overburden.
[ترجمه ترگمان]برای هر تن of، ۶ تن ماسه، یک تن میکا ثانویه و یک تن مقادیر سربار وجود دارد
[ترجمه گوگل]برای هر تن از کائولن 6 تن شن و ماسه، تن میکا ثانویه و تن سنگ شکن وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. For example, it will work with kaolin and woven fabrics.
[ترجمه ترگمان]برای مثال، آن با پارچه‌های kaolin و پارچه‌های بافته کار می‌کند
[ترجمه گوگل]به عنوان مثال، آن را با کائولن و پارچه های بافته کار می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Preparations based on kaolin and chalk are still marketed, for the treatment of diarrhoea.
[ترجمه ترگمان]تدارکات براساس kaolin و گچ برای درمان اسهال هنوز در بازار عرضه می‌شوند
[ترجمه گوگل]آماده سازی های مبتنی بر کائولن و گچ هنوز برای فروش اسهال به بازار عرضه می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I prescribed a kaolin antacid mixture to be given night and morning and left the house in a confident frame of mind.
[ترجمه تر ...

معنی kaolin در دیکشنری تخصصی

kaolin
[عمران و معماری] کائولن - خاک چینی
[زمین شناسی] خاک چینی
[نساجی] کائولین - خاک چینی (ترکیبات سیلیکات هیدراته آلومینیوم که در تکمیل پنبه و آهار بکاربرده می شود )
[خاک شناسی] کائولین

معنی کلمه kaolin به انگلیسی

kaolin
• white clay used in the manufacture of porcelain

kaolin را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kaolin

کلمه : kaolin
املای فارسی : کائولین
اشتباه تایپی : نشخمهد
عکس kaolin : در گوگل

آیا معنی kaolin مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )