برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1584 100 1
شبکه مترجمین ایران

kant

/ˈkænt/ /ˈkænt/

امانوئل کانت (فیلسوف آلمانی)

واژه kant در جمله های نمونه

1. Kant was not noted for his turn of phrase-his style was usually a plodding one.
[ترجمه ترگمان]کانت به نوبت خود اشاره نکرد - سبک او معمولا فرایندی سخت و طاقت‌فرسا بود
[ترجمه گوگل]کانت به نوبه خود از عبارت اشاره کرد - سبک او معمولا یک تکه تکه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Kant answers the first questions by contending that we can not strictly speaking know that there is such a moral law.
[ترجمه ترگمان]کانت اولین سوال را با تاکید بر اینکه ما نمی‌توانیم به شدت بگوییم که چنین قانونی اخلاقی وجود دارد، پاسخ می‌دهد
[ترجمه گوگل]کان به سوالات اول پاسخ می دهد و می گوید که ما نمی توانیم بطور واضح بفهمیم که چنین قانون اخلاقی وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Clearly writers like Kant and Ritchie are impressed by this fact.
[ترجمه ترگمان]واضح است که نویسندگانی مانند کانت و ریچی تحت‌تاثیر این حقیقت قرار گرفته‌اند
[ترجمه گوگل]واضح است که نویسندگان مانند کانت و ریچی تحت تاثیر این واقعیت قرار گرفته اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Let us look first at the question why Kant evoked such different reactions.
...

معنی کلمه kant به انگلیسی

kant
• family name; immanuel kant (1724-1804), metaphysician and philosopher from prussia, author of "religion within the limits of reason alone" and "critique of judgement"
immanuel kant
• (1724-1804) metaphysician and philosopher from prussia, author of "religion within the limits of reason alone" and "critique of judgement"

kant را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kant

کلمه : kant
املای فارسی : کانت
اشتباه تایپی : نشدف
عکس kant : در گوگل

آیا معنی kant مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )