برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1579 100 1
شبکه مترجمین ایران

kangaroo

/ˌkæŋɡəˈruː/ /ˌkæŋɡəˈruː/

معنی: کانگورو
معانی دیگر: (جانورشناسی) کانگورو (از کیسه داران تیره ی macropodidae ـ بومی استرالیا)

بررسی کلمه kangaroo

اسم ( noun )
حالات: kangaroo, kangaroos
• : تعریف: any of a group of large plant-eating marsupials of Australia and Tanzania, having powerful hind legs for jumping and a long, heavy tail used for balance.

واژه kangaroo در جمله های نمونه

1. The kangaroo is a native of Australia.
[ترجمه ترگمان]کانگورو یکی از بومیان استرالیا است
[ترجمه گوگل]کنگورو بومی استرالیا است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The kangaroo has a fast turn of speed.
[ترجمه علی] کانگورو دارای سرعت سریعی است
|
[ترجمه ترگمان]کانگورو سرعت سریعی دارد
[ترجمه گوگل]کنگره دارای سرعت سریع است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Australia is the province of the Kangaroo.
[ترجمه ترگمان]این شهر (کانگورو)استان کانگورو است
[ترجمه گوگل]استرالیا استان کنگورو است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The kangaroo is indigenous to Australia.
[ترجمه ترگمان]کانگورو بومی استرالیا است
[ترجمه گوگل]کنگورو به استر ...

مترادف kangaroo

کانگورو (اسم)
kangaroo

معنی عبارات مرتبط با kangaroo به فارسی

(عامیانه)، دادگاه پوشالی، دادگاه غیرقانونی (که اصول دادگری و قوانین را زیرپا می گذارد)
(جانورشناسی) موش جهنده (جنس dipodomys و تیره ی heteromyidae که پادراز و جونده بوده و در بیابان های جنوب غربی ایالات متحده و مکزیک زیست می کنند)، بز موش، یکجورکیسه ارکوچک
(جانورشناسی) کانگوروی موشی (انواع کانگوروهای کوچک و موش مانند به ویژه از جنس های bettongia و potorous)

معنی کلمه kangaroo به انگلیسی

kangaroo
• large marsupial mammal with a long tail and powerful hind legs for jumping (native to australia and neighboring islands)
• a kangaroo is a large australian animal which moves by jumping on its back legs. female kangaroos carry their babies in a pouch on their stomachs.
kangaroo court
• unauthorized court, court that is not certified
• a kangaroo court is an unofficial trial of a member of an organization who is accused of having seriously broken the rules of that organization.

kangaroo را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حسن چوپانی
کانگورو
tinabailari
🦘🦘 کانگورو

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کوشاترین کاربران در یک هفته گذشته

پرگفتگوترین واژگان در یک هفته گذشته

توضیحات دیگر

معنی kangaroo

کلمه : kangaroo
املای فارسی : کانگورو
اشتباه تایپی : نشدلشقخخ
عکس kangaroo : در گوگل

آیا معنی kangaroo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )