برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1583 100 1
شبکه مترجمین ایران

kana

/ˈkænə/ /ˈkænə/

کانا (نوعی حروف الفبای ژاپنی)

بررسی کلمه kana

اسم ( noun )
حالات: kana, kanas
(1) تعریف: either of two Japanese syllabic scripts, katakana and hiragana, consisting of seventy-one characters each. (Cf. kanji.)

(2) تعریف: any characters of this type.

واژه kana در جمله های نمونه

1. The kana syllabaries have more or less the same advantages plus the added advantage of being much smaller in size.
[ترجمه ترگمان]kana syllabaries دارای مزایای مشابهی هستند به اضافه مزایای اضافه‌شده نسبت به سایز کوچک‌تر
[ترجمه گوگل]سیلابهای کانا دارای مزایای دیگری هستند که علاوه بر مزیتی که در اندازه های کوچکتر وجود دارد نیز می باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. This makes them closer to the kana, Vai, Yi, cuneiform, and hieroglyphic systems.
[ترجمه ترگمان]این امر آن‌ها را به خط میخی، Vai، Yi، و سیستم‌های هیروگلیف نزدیک‌تر می‌کند
[ترجمه گوگل]این باعث می شود آنها را به کانا، Vai، یی، شمعدان و سیستم های هریگلیفیک نزدیک تر سازند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Don haka, idan ka gano abubuwa, kana ba su rahoto ne na abin da ka ganon.
[ترجمه ترگمان]دون haka، idan gano abubuwa، kana با su rahoto rahoto abin
[ترجمه گوگل]Don haka، idan ka gano abubuwa، kana ba su rahoto ne na abin da ka ganonon
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Kana Inagaki, Eleanor Warnock and Kosaku Narioka contributed to this article.
...

معنی kana در دیکشنری تخصصی

kana
[کامپیوتر] سیستم نوشتاری صدا در ژاپنی که معمولاً هنگام پاچ حروف ژاپنی بر روی کامپیوتر به کار می رود، در این سیستم دو شیوه ی katakana و hiragana وجود دارد . kana در مقابل kanji و ز نمادهای مشتق شده ی چینی برای تمام کلمات است.

معنی کلمه kana به انگلیسی

kana
• village in lebanon (located southeast of tyre, lebanon)
• japanese system of syllabic writing

kana را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kana

کلمه : kana
املای فارسی : که‌انحع
اشتباه تایپی : نشدش
عکس kana : در گوگل

آیا معنی kana مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )