برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1707 100 1
شبکه مترجمین ایران

kafr qasim massacre

معنی کلمه kafr qasim massacre به انگلیسی

kafr qasim massacre
• event in which border patrolmen shot dead residents of kfar qasim who were not aware that there was a curfew in the town (1956)

kafr qasim massacre را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی kafr qasim massacre مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )