برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1716 100 1
شبکه مترجمین ایران

kafkaesque

/ˈkɑːfkəˈesk/ /ˈkɑːfkəˈesk/

به سبک کافکا (پیچیده و کابوس مانند)

واژه kafkaesque در جمله های نمونه

1. Working there was like being trapped in a Kafkaesque nightmare.
[ترجمه ترگمان]کار کردن در آنجا مثل اینکه در یک کابوس شبانه گیر افتاده باشد
[ترجمه گوگل]کار کردن در آنجا مانند یک کابوس کافکا در دام افتاده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. "All this is stupid and Kafkaesque, and the sisters are very upset about it, " said Etgar.
[ترجمه ترگمان]Etgar می‌گوید: \" همه این کارها احمقانه و احمقانه است و خواهران در این مورد خیلی ناراحت هستند \"
[ترجمه گوگل]اگگار گفت: «این همه احمق و کافکا است و خواهران در مورد آن بسیار ناراحت هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. This is exactly the Kafkaesque world that the pro-democracy protesters were trying to abolish.
[ترجمه ترگمان]این دقیقا همان دنیایی است که معترضان طرفدار دموکراسی در تلاش برای لغو آن بودند
[ترجمه گوگل]این دقیقا همان جهان کافکا است که معترضین طرفدار دموکراسی سعی داشتند آن را لغو کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. There is something almost Orwellian . . . it's almost Kafkaesque.
[ترجم ...

معنی کلمه kafkaesque به انگلیسی

kafkaesque
• absurd, lacking meaning, depressing (as in the themes in kafka's stories); helpless condition of the "little guy" (citizen) against bureaucratic power; similar to or reminiscent of the works of franz kafka

kafkaesque را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علیرضا خلیلیان
یادآورِ سبک پیچیده، ستمگرانه و کابوس مانند دنیای خیالی کافکا. به فضاهای داستانی که موقعیت های پیش پا افتاده را به شکلی نامعقول و فراواقعیت گرایانه توصیف می کنند (که در داستان های فرانتس کافکا زیاد پیش می آید).

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر

معنی kafkaesque

کلمه : kafkaesque
املای فارسی : کفکأسقو
اشتباه تایپی : نشبنشثسضعث
عکس kafkaesque : در گوگل

آیا معنی kafkaesque مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )