برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1721 100 1
شبکه مترجمین ایران

kafka

/ˈkɑːfkə/ /ˈkɑːfkə/

فرانتس کافکا (نویسنده ی یهودی ساکن چکسلواکی که به آلمانی می نگاشت)

واژه kafka در جمله های نمونه

1. Kafka and Milena take fright and run off in different directions.
[ترجمه ترگمان]کافکا و ملینا هم وحشت میکنن و از جهت‌های مختلف فرار میکنن
[ترجمه گوگل]کافکا و میلنا فریب می خورند و به جهات مختلف می روند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Where does an artist like Kafka come from? he typed, squinting at his erstwhile friend's crumpled manuscript.
[ترجمه ترگمان]هنرمند از کجا می‌آید؟ خودش را تایپ کرد و با دقت به دست خط مچاله شده‌اش نگاه کرد
[ترجمه گوگل]از کجا یک هنرمند مانند کافکا کجاست؟ او تایپ کرد، در حالی که دستش را در دستانش فرو می ریزد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Franz Kafka perfectly exemplifies the efficacy of art in counteracting emotional wounds, if not in healing them.
[ترجمه ترگمان]فرانس کافکا به طور کامل اثر هنری را در خنثی کردن زخم‌های عاطفی، اگر در درمان آن‌ها نباشد، نشان می‌دهد
[ترجمه گوگل]فرانتس کافکا کاملا اثربخشی هنر را در مقابله با زخم های احساسی، اگر نه در درمان آنها، نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But almost immediately Kafka - me, dammit - begins thinking again, and I get out of bed.
...

معنی کلمه kafka به انگلیسی

kafka
• family name; franz kafka (1883-1924), austrian author and novelist who was born in prague (then in austria-hungary), author of "the metamorphosis"
franz kafka
• (1883-1924) author and novelist who was born in prague (now in the czech republic but then austria-hungary), author of "the metamorphosis"

kafka را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kafka

کلمه : kafka
املای فارسی : کافکا
اشتباه تایپی : نشبنش
عکس kafka : در گوگل

آیا معنی kafka مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )