برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1720 100 1
شبکه مترجمین ایران

kabuki

/kəˈbuːˌki/ /kəˈbuːˌki/

(ژاپنی) کابوکی (تئاتر ژاپنی دارای رقص و آواز)

بررسی کلمه kabuki

اسم ( noun )
• : تعریف: a form of Japanese popular drama using male actors for both male and female roles, and with highly stylized acting, music, and dancing.

معنی kabuki در دیکشنری تخصصی

[سینما] تئاتر کابوکی (واژه ژاپنی ) - نوعی نمایش مردمی ژاپنی (واژه ژاپنی )

معنی کلمه kabuki به انگلیسی

kabuki
• japanese folk theater in which all roles are played by male actors

kabuki را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی kabuki

کلمه : kabuki
املای فارسی : کابوکی
اشتباه تایپی : نشذعنه
عکس kabuki : در گوگل

آیا معنی kabuki مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )