برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1717 100 1
شبکه مترجمین ایران

kabbalist

معنی کلمه kabbalist به انگلیسی

kabbalist
• student or devotee of the jewish kabbala

kabbalist را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

توضیحات دیگر


آیا معنی kabbalist مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )