برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Keep - one's - feet - on - the - ground

Keep one's feet on the ground

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
اصطلاح) Keep/Have one's feet on the ground
داشتن یک نگرش معقول و واقع بینانه به زندگی، اهل عمل و ثابت قدم در زندگی بودن، واقع گرا بودن، یک شخص اهل زندگی و واقع بین بودن.
If you want your children to keep their feet on the ground, put some responsibility on their shoulders
اگر میخواهید فرزندانتان، اشخاصی واقع گرا و ثابت قدم در زندگی باشند، قدری مسؤولیت به آنها واگذار کنید!
صمیم
پافشاری رو چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Keep one's feet on the ground مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )