برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1723 100 1
شبکه مترجمین ایران

Karez

معنی Karez در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کاریز عنوانی که در پاکستان برای کانال زیرزمینی با شیب ملایم که به منظور هدایت آب زیرزمینی، (تحت نیروی ثقل) از ریگهای آبرفتی و پای تپه ها به سمت یک زمین یا حوضه پست، حفر می شود، بکار می رود؛ چاه افقی، مشتق شده از زبان بلوچی، صورت جمع Karezes، مقایسه شود با: Foggara, Qunot

Karez را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی Karez مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )