برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1427 100 1

Kakirite

معنی Kakirite در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] کاکیریت سنگی برشی با برشهای قابل تشخیص که در آن قطعات ماده اصلی توسط سطوح لغزشیی که در طول آنها فرآیند دانه ای شدن و نیز تبلور مجدد رخ می دهد، دربر گرفته شده اند. واژه مزبور توسط Svenonius، از دریاچه Kakir در شمال سوئد، مشتق شده است.

Kakirite را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Kakirite مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )