برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1406 100 1

KAIZEN

معنی KAIZEN در دیکشنری تخصصی

[صنعت] کایزن - بهبود پیوسته و فزاینده یک فعالیت به منظور آفرینش ارزش بیشتر و مودا ( تلفات ) کمتر .در محیط کار به معنی بهبود پیوسته با مشارکت همگانی کارکنان اعم از کارگران و مدیران است.

معنی کلمه KAIZEN به انگلیسی

kaizen
• japanese business philosophy stating the necessity for successive and incremental improvement in the personal and professional life of a person

KAIZEN را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
بهبود مستمر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی KAIZEN مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )