jullan date

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] تاریخ ژولی 1. تعداد روزهای سپری شده از تاریخ اول ژانویه 4713 سال پیش از میلاد مسیح . این تاریخ به عنوان روز اول محاسبه می شود . در حال خاضر تاریخ ژولی را فضانوردان استفاده می کنند . این تاریخ ارتباطی با تقویم ژولی ندارد . تاریخ ژولی 1582 سال پس از میلاد مسیح توسط scaliger jj معرفی شد که آن را به احترام پدرش julius چنین نامگذاری کرد. هدف اصلی از به کار گیری آن تبدیل تاریخهای میان تقویم های باستانی گوناگون بدون به کار گیری اعداد منفی بود . در تاریخ ژولی، اول ژانویه 2000 معادل سال 245144 است. 2. با مسامحه می توان آن را به جای سال، ماه شمار یا یک روز شمار در نظر گرفت .

معنی یا پیشنهاد شما