judicial notice

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] بداهت قضایی، امر بدیهی و محرز از نظر دادگاه

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حقوق] بداهت قضایی، امر بدیهی و محرز از نظر دادگاه
معنی judicial notice، مفهوم judicial notice، تعریف judicial notice، معرفی judicial notice، judicial notice چیست، judicial notice یعنی چی، judicial notice یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف j، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف j
کلمه بعدی: judicial office
اشتباه تایپی: تعیهزهشم دخفهزث
آوا: /جودیکیال نوتیکه/
عکس judicial notice : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما