journal entry

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] ثبت در دفتر روزنامه
[حقوق] ثبت در دفتر روزنامه، اقلام ثبت شده در دفتر روزنامه

پیشنهاد کاربران

دفتر ثبت اقلام روزانه
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما