joliet file system

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[کامپیوتر] سیستم فایل ژولیت ضمیمه ای به فرمت ISO9660 برای ضبط CD- ROM ها که شرکت میکروسافت آن را ایجاد کرده است . این سیستم از اسامی طولانی فایلها و دایرکتریها پشتیبانی می کند .

معنی یا پیشنهاد شما