joker

/ˈdʒoʊkə//ˈdʒəʊkə/

معنی: شوخ، مزاح، بذله گو، ژوکر، مضمون گو
معانی دیگر: هر دشواری پیش بینی نشده، مشکل ناآشکار، (خودمانی) آدم، کس، شخص (به ویژه اگر درخور تحقیر یا تمسخر باشد)، دلقک، آدم شوخ، آدم لطیفه گو، آدم گواژگر، آدم شوخ دل، (مطلبی که زیرکانه در قانون یا سند و غیره گنجانده می شود و معنی باطنی آن را دگرگون می کند) مطلب چندپهلو، واژه (یا جمله ی) تبه ساز، (ورق بازی) ژوکر، شیطان

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: someone who frequently tells jokes or acts so as to provoke laughter; jokester.
مترادف: clown, comedian, jester, wag
مشابه: buffoon, character, comic, cutup, jokester, kidder, punster, quipster, wit, zany

- He was always the joker in school, and we loved his antics.
[ترجمه گوگل] او همیشه در مدرسه جوکر بود و ما شیطنت‌های او را دوست داشتیم
[ترجمه ترگمان] اون همیشه جوکر در مدرسه بود و ما عاشق antics بودیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in a deck of playing cards, a card, usu. one of two such, that has no suit or denomination, is used as a wild card in certain games, and usu. bears a picture of a court jester.
مشابه: wild card

(3) تعریف: a concealed, unnoticed, or unknown fact, stipulation in a document, or the like that eventually has a major effect or causes a major unexpected change.
مترادف: catch
مشابه: Catch-22, fine print, hitch, pitfall, snag, snare, trap

(4) تعریف: (informal) a person considered to be incompetent, mischievous, or annoying.
مترادف: loser
مشابه: creep, jerk, schlemiel, turkey

- What joker took my briefcase?
[ترجمه گوگل] کدام جوکر کیف من را گرفت؟
[ترجمه ترگمان] کدوم دلقک کیف منو گرفته؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- I can't believe my sister plans to marry that joker.
[ترجمه گوگل] من نمی توانم باور کنم خواهرم قصد دارد با آن جوکر ازدواج کند
[ترجمه ترگمان] باورم نمی شه که خواهرم می خواد با اون جوکر ازدواج کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. that joker must be taught a lesson
به اون دلقک باید درس عبرت داد.

2. the joker is the cost of machinery amortization
مشکل پیش بینی نشده،هزینه ی استهلاک ماشین آلات است.

3. who is the joker who has left behind his wallet?
اون بابایی که کیف پولش را جا گذاشته است کیست ؟

4. He is, by nature, a joker, a witty man with a sense of fun.
[ترجمه گوگل]او ذاتاً یک جوکر، یک مرد شوخ طبع با حس سرگرمی است
[ترجمه ترگمان]او در طبیعت، یک دلقک، یک دلقک، یک مرد عاقل با احساس لذت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Look at that joker - he's doing 25 miles an hour at the most.
[ترجمه گوگل]به آن جوکر نگاه کنید - او حداکثر 25 مایل در ساعت کار می کند
[ترجمه ترگمان]به اون جوکر نگاه کن اون ۲۵ مایل در ساعت کار میکنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Some joker keeps setting off the fire alarm.
[ترجمه گوگل]یک جوکر مدام زنگ آتش را خاموش می کند
[ترجمه ترگمان]یه دلقک که داره آژیر آتش سوزی رو خاموش می کنه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. The joker in the pack is, of course, the political situation.
[ترجمه گوگل]جوکر در بسته، البته، وضعیت سیاسی است
[ترجمه ترگمان]البته، شوخ طبع در گروه، وضعیت سیاسی را به خود اختصاص داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Some joker had removed them all.
[ترجمه گوگل]یک جوکر همه را حذف کرده بود
[ترجمه ترگمان]یک دلقک همه آن ها را برداشته بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Invariably the butt of the family joker, he leaves his wife clamouring for an image maker for a husband.
[ترجمه گوگل]او که همیشه نقش یک جوکر خانواده را برعهده دارد، همسرش را رها می‌کند و به دنبال ساختن تصویر برای شوهر است
[ترجمه ترگمان]همواره مورد تمسخر افراد شوخ طبع خانواده قرار می گیرد، و همسرش را برای همسری برای همسری انتخاب می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. He gained a reputation as a practical joker, yet at the same time could be quite morose.
[ترجمه گوگل]او به عنوان یک جوکر عملی شهرت پیدا کرد، اما در عین حال می‌توانست کاملاً احمق باشد
[ترجمه ترگمان]او به عنوان یک دلقک اهل عمل، شهرتی به دست آورده بود، اما در عین حال می توانست عبوس باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. Glancing round Nutty saw some skinhead joker put out an enormous boot and trip Hoomey as he came by.
[ترجمه گوگل]ناتی با نگاهی به دور خود، دید که یک جوکر اسکین هد چکمه‌ای بزرگ بیرون آورد و هومی را که از راه می‌رسید، به راه انداخت
[ترجمه ترگمان]نیم نگاهی به اطراف انداخت و دید که یک دلقک که یک دلقک با یک چکمه بزرگ از آن بیرون می آید و از آنجا بیرون می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The joker exaggerated Lilley's plight, but gave an indication of a dilemma he was about to face on the hustings.
[ترجمه گوگل]جوکر وضعیت اسفناک لیلی را اغراق آمیز کرد، اما نشان از معضلی داد که قرار بود در حین شلوغی با آن مواجه شود
[ترجمه ترگمان]مرد شوخ طبع از وضع اسفناک او اغراق می کرد، اما نشانه ای از معمایی بر زبان آورد که قرار بود بر روی سکوی سخنرانی بایستد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. He's a real practical joker.
[ترجمه گوگل]او یک جوکر عملی واقعی است
[ترجمه ترگمان]او یک دلقک واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

شوخ (اسم)
jocularity, jester, joker

مزاح (اسم)
joke, jest, droll, joker, funny man, leg-pull, one-liner

بذله گو (اسم)
rogue, farceur, gagger, joker, humorist, gagman, gangster, humourist

ژوکر (اسم)
joker

مضمون گو (اسم)
joker

انگلیسی به انگلیسی

• one who jokes, jester; one of two extra playing cards in a deck of cards
someone who is a joker likes making jokes or doing amusing things.
the joker in a pack of cards is a card which does not belong to any of the four suits.

پیشنهاد کاربران

فردی تنها، شکست خورده، بی فکر ، که موجب ناراحتی بقیه میشود . . .
در فوتبال جوکر کسی است که باید قبل از پاس دادن توپ به دیگری، حداقل 4 بار آن را لمس کند
مسخره باز
دلغک
Take care of this joker = ترتیب این دلغک رو بدید ( بکشیدش )
بذله گو
جوکر ( بهترین شخصیت دنیای کمیک و بهترین دشمن بت من که بهترین جوکر هم هیث لجر هست ) HA HA HA HA
ژوکر ( ورقه بازی )
فرد بی عرضه و بی فکر ( که موجب ناراحتی و آزار بقیه میشود )
We had to wait for an hour because some joker lost the key
- دوستان بعضاً ترجمه های تکراری که خود سایت گفته رو دوباره میذارن که فقط اسمشون داخل سایت قرار بگیره! معنی پیشنهادی یعنی �چیزی که بهش اشاره نشده یا از قلم افتاده�. نه چیزی که ترجمه اش هست رو دوباره بیاید تکرار کنید. بعضیا که وافعاً فسفر سوزوندن و توی قسمت پیشنهادی نوشتن: شخصیت فیلم بتمن . . . بنازیم به هوش سرشار این افراد
...
[مشاهده متن کامل]

یکی از اصلی ترین شخصیت های شرور کمپانی DC و بزرگترین دشمن بتمن.
بازیگر جوکر که نقش جوکر بر اعهده او بود جایزه اسکار سال ۲۰۲۰ را گرفت و به خانه برد.
جوکر هیچ معنی ندارد. . . !
دلقکی که احساس داشت
شیطانی ک پشت نقاب دلقک پنهاس شده
شوخ
شیطان محبوب
دلقک و انسان قمار باز و فرد شکست خورده
شیطان
شیطونک
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٦)

بپرس