java

/ˈdʒɑːvə//ˈdʒɑːvə/

معنی: جاوه
معانی دیگر: جزیره ی جاوه (در کشور اندونزی - 129486 کیلومتر مربع)، مرغ و خروس جاوه (به رنگ سیاه یا سیاه و سفید)
شبکه مترجمین ایران

بررسی کلمه

اسم ( noun )
(1) تعریف: the principal island of Indonesia.

(2) تعریف: a kind of coffee produced on this island.

جمله های نمونه

1. There were forest clearances in Java thousands of years ago.
[ترجمه ترگمان]هزاران سال پیش مجوزهای جنگل در جاوا وجود داشت
[ترجمه گوگل]هزاران سال پیش در جاوا جنگل ها وجود داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Java comes with a plethora of ready - made types.
[ترجمه ترگمان]جاوا با انبوهی از انواع آماده به دست می آید
[ترجمه گوگل]جاوا همراه با تعداد زیادی از انواع آماده ساخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Java is a densely populated island.
[ترجمه ترگمان]جاوا یک جزیره پر جمعیت است
[ترجمه گوگل]جاوا یک جزیره پرجمعیت است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Java Joe and his friend Bic chopped up potatoes and began frying them with onions and garlic in a communal kitchen.
[ترجمه ترگمان]Java و دوستش بیک، سیب زمینی را خرد کردند و شروع به سرخ کردن آن ها با پیاز و سیر در یک آشپزخانه عمومی کردند
[ترجمه گوگل]جاوا جو و دوستش بیک، سیب زمینی را خرد کرده و در آشپزخانه جمعه آنها را با پیاز و سیر سرخ کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Novell Inc. has already given Java its blessing, and Apple could be next.
[ترجمه ترگمان]شرکت Novell قبلا به جاوا برکت سفارش داده است و اپل می تواند بعدی باشد
[ترجمه گوگل]Novell Inc قبلا Java را برکت داده است و اپل می تواند بعدی باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. Sukemi applied for a transfer back to Java and was sent to Surabaya, a major port.
[ترجمه ترگمان]Sukemi برای بازگشت به جاوا درخواست داده و به surabaya، یک بندر مهم فرستاده شد
[ترجمه گوگل]Sukemi برای انتقال به جاوا درخواست شد و به بندر بزرگ سورابایا فرستاده شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. Some crossed the island chain through Sumatra, Java and as far east as Bali.
[ترجمه ترگمان]برخی از این جزیره از طریق سوماترا، جاوه و شرق به بالی از این جزیره عبور کرده اند
[ترجمه گوگل]برخی از زنجیره های جزیره از طریق سوماترا، جاوا و تاجیکستان به عنوان بالی عبور می کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

8. Because each applet must be downloaded, Java is still hobbled by the slow Internet connections used by most people.
[ترجمه ترگمان]از آنجا که هر برنامک باید بارگیری شود، جاوا هنوز لنگ لنگان از طریق ارتباطات کند اینترنت مورد استفاده بیشتر مردم عبور می کند
[ترجمه گوگل]از آنجا که هر اپلت باید دانلود شود، جاوا هنوز هم توسط اتصالات اینترنت آهسته استفاده شده توسط اکثر مردم hobbled است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. Every sundown, he told us, thousands of Java pond herons converge here for the night.
[ترجمه ترگمان]او به ما گفت: هر غروب، هزاران مرغ دریایی جاوه برای شب جمع می شوند
[ترجمه گوگل]هر ساعتی او، به ما گفت، هزاران قلاب قورباغه جاوه برای شب به اینجا می آیند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

10. It would also run on the Java programming language.
[ترجمه ترگمان]این برنامه همچنین بر روی زبان برنامه نویسی جاوا اجرا خواهد شد
[ترجمه گوگل]همچنین در زبان برنامه نویسی Java اجرا می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

11. All the islands, including even Java, harbour primitive peoples, often still living in stone-age conditions.
[ترجمه ترگمان]تمام جزایر، از جمله حتی جاوه، افراد بدوی بندرگاه هستند که اغلب در شرایط عصر حجر زندگی می کنند
[ترجمه گوگل]همه جزایر، از جمله حتی جاوه، دارای مردم اولیه هستند، که هنوز هم در شرایط سنگی زندگی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

12. The breeding tank - the Java Moss is not for eggs but to protect the female.
[ترجمه ترگمان]مخزن پرورش - جاوا ماس برای تخم مرغ نیست، بلکه برای محافظت از زن است
[ترجمه گوگل]مخزن پرورشگاه - Java Moss برای تخم مرغ نیست بلکه برای محافظت از زن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

13. Like most members of the Family, Bic and Java Joe don't use their last names anymore.
[ترجمه ترگمان]مثل بیشتر اعضای خانواده، بیک بیک و جاوه دیگر دیگر از نام نام خانوادگی خود استفاده نمی کنند
[ترجمه گوگل]مانند بسیاری از اعضای خانواده، Bic و Java Joe از نامهای خانوادگی خود استفاده نمی کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

14. In 161 the Dutch subjugated the island of Java.
[ترجمه ترگمان]در سال ۱۶۱ هلندی جزیره جاوه را زیر سلطه خود گرفت
[ترجمه گوگل]در سال 161، هلند جزیره جاوا را تحت الشعاع قرار داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

جاوه (اسم)
java

تخصصی

[کامپیوتر] جاوا - نوعی برنامه نویسی که در اواسط دهده ی 90 میلادی در شرکت Sun ساخته شد تا کامپیوترهای شبکه شده بتوانند علاوه بر داده، محاسبات میان یکدیگر را نیز مبادله کنند . مثلاً یک کاربر شبکه ی اینترنت می تواند به برنامه ی Java Applet بر روی word wide web متصل شده ،آن را درون حافظه برده و اجرا کند . کاربر می تواند تمام کارها را با استفاده از امکانات web browser سازگار با برنامه ی Java، و فقط با فشار دکمه ماوس انجام دهد . برنامه ی Java Applet ممکن است شامل ویژیگی های مانند انیمیشن (تصاویر متحرک ) نیز باشد . نمونه ی چنین برنامه ای در صفحه بعد آمده است . زبان Java برای برنامه نویسی شیء گرا یا object orionted programming طراحی شده و قابل گسترش است .این زبان به نوعی تقریباً بر مبنای ++C بوده ،اما در بعضی از روشها که استفاده از آن را آسان می کند ،متفاوت است .ویژگیهای خاص زبان Java : معماری بی طرف و خنثی ( یک برنامه ی Java می تواند با هر نوع سیستم عامل پنجره ای اجرا شود ). جمع آوری اطلاعات بی استفاده (آشغال) . در واقع ،وقتی موضوعات به اطلاعات درون حافظه نیازی ندارند ،حافظه به طور خودکار پاک می شود ؛ به این وسیله ،Java یکی از مشکلات برنامه نویسی ++C را حذف می کند. امنیت (برنامه های Java در دسترسی به فایلهای ماشین و سیستم عامل محدود هستند ؛ این یک ویژگی اساسی در برنامه های بار شده از طریق شبکه ی اینترنت است .) پشتیبانی یکنواخت از محیطهای پنجره ای (برنامه ها ،صفحات نمایش مشابه ای را به وجود می آورند .اهمیتی ندارد که در چه جایی اجرار می شوند ) . برنامه های Java کامپایل می شوند،اما نه به کد ماشین که قابل جا به جایی نیستند ،بلکه به صورت خلاصه ای که برای مفسر Java مفید است .یک برنامه ی ترجمه شده Java ،در فایلی با نوع "class " جای دارد ،که می توان از طریق فرمانهای < /applet > . آن را به داخل یک صفحه ی web جمع کرد . اهمیت Java ،نه برای آن است که امکان می دهد تا محاسبات از طریق صفحات web وارد شبکه شوند ،بلکه به این دلیل است که نخستین زبان بزنامه نویسی سیستمهای عامل چنجره ای است . برنامه ی Java عملی را انجام می دهد که زبان بیسیک برای صفحه کلید و صفحه نمایش انجام می دهد .بیسیک امکان آن را ایجاد می کند که برنامه های نوشته شده بدون توجه به نوع ماشین اجرا شوند .نگاه کنید به HTML Black ; widow ; world wide web .
[زمین شناسی] زبان برنامه نویسی شیء گرا این زبان ایده آل برای محیط های شبکه ای که توسط شرکت Sun Microsystems ابداع گردیده است . یکی از خصوصیات آن این است که به محیط های میانجی (Cross Platform) وابسته نیست و در انواع مختلف سیستم ها قابل اجرا است .

به انگلیسی

• main island of indonesia; coffee (slang)
programming language for network-based applications running on world wide web pages on the internet (computers)

پیشنهاد کاربران

قهوه: در دهه ۱۸۰۰ که قهوه ☕️ معروف و محبوب شد، منبع اصلی آن جزیره ای در اندونزی 🇮🇩 بود به نام "جاوا"، بنابراین طبیعی است که یک لیوان قهوه به "جاوا" معروف شد.

معنی یا پیشنهاد شما

افزونه دیکشنری فایرفاکس افزونه دیکشنری کروم دیکشنری اندروید ربات تلگرام دیکشنری مترجم

دیکشنری آبادیس

آبادیس از سال 1385 فعالیت خود را در زمینه فن آوری اطلاعات آغاز کرد. نخستین پروژه آبادیس، سایت دیکشنری آبادیس بود. دیکشنری آنلاین آبادیس از ابتدا تاکنون تغییرات بسیاری کرده و ویژگی های مختلفی به آن اضافه شده است. آبادیس افزونه ای کاربردی برای مرورگرهای فایرفاکس و کروم، اپلیکیشن موبایل و همچنین ربات تلگرام دیکشنری و مترجم طراحی کرده است که میتوانید از لینک های بالا دانلود کنید. دیکشنری آبادیس شامل بخش هایی نظیر دیکشنری به زبان های مختلف از جمله انگلیسی، فارسی، عربی و همچنین بیست دیکشنری تخصصی با تلفظ انگلیسی و آمریکایی، ترجمه مخفف و کلمات اختصاری، مترجم آنلاین متن، لغتنامه دهخدا، فرهنگ معین، فرهنگ فارسی عمید، فرهنگ مترادف ها و متضاد ها، معادل فارسی کلمه یا به شیوه درست تر برابر پارسی واژه، فرهنگ سره، عبارات مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دانشنامه عمومی، دانشنامه اسلامی، دیکشنری نام ها، هم خانواده یاب، تصویر مرتبط با کلمه، معنی در حل جدول کلمات متقاطع و ابزارهایی مانند واژه ساز، راهنمای انتخاب اسم و ... می باشد.


حقوق این سامانه وابسته به دیکشنری آبادیس می باشد.
استفاده از نوشتارهای این دیکشنری، با ذکر منبع، آزاد است.
© 2006-2021 abadis.ir