برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1456 100 1

just the same


1- درست همان، عینا 2- با این حال، معهذا، باوجود این، باز هم، باهمه اینها

واژه just the same در جمله های نمونه

1. They both taste just the same to me.
[ترجمه ترگمان]هر دو مزه‌اش مثل من بود
[ترجمه گوگل]آنها هر دو منحصر به فرد هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These two books are just the same.
[ترجمه ترگمان]این دوتا کتاب هم مثل هم هستند
[ترجمه گوگل]این دو کتاب فقط یکسان هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The sun's out, but I'll take a raincoat just the same.
[ترجمه ترگمان]خورشید بیرون است، اما من هم یک بارانی می‌گیرم
[ترجمه گوگل]خورشید خاموش است، اما یک بار باران را همانند می گیرم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Charles is just the same as always.
[ترجمه ترگمان]چارلز هم مثل همیشه است
[ترجمه گوگل]چارلز همانند همیشه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. People say I look just the same as my sis ...

معنی عبارات مرتبط با just the same به فارسی

معنی کلمه just the same به انگلیسی

just the same
• one and the same; anyway, in any case, nevertheless

just the same را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی just the same
کلمه : just the same
املای فارسی : جاست تاه سمع
اشتباه تایپی : تعسف فاث سشئث
عکس just the same : در گوگل

آیا معنی just the same مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )
شبکه مترجمین ایران