برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1624 100 1
شبکه مترجمین ایران

junk mail

/ˈdʒəŋkˈmeɪl/ /dʒʌŋkmeɪl/

(امریکا) اقلام پستی ناخواسته (مانند آگهی ها و غیره که توسط پست به خانه ها می فرستند)

بررسی کلمه junk mail

اسم ( noun )
• : تعریف: unsolicited mail, usu. in the form of advertisements or requests for monetary contributions.

واژه junk mail در جمله های نمونه

1. I throw junk mail straight in the bin without reading it.
[ترجمه ترگمان]بی آن که خواندن آن را بخوانم، بی آن که آن را بخوانم، یک نامه از داخل سطل پرت می‌کنم
[ترجمه گوگل]بدون خواندن آن، نامه های ناخواسته را مستقیما در بیرون پرتاب می کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. These days, we are bombarded with endless junk mail, fliers, and general bumf.
[ترجمه ترگمان]این روزها ما با پست سریع endless، اعلامیه و bumf general بمباران می‌شویم
[ترجمه گوگل]این روزها، ما با ایمیل های ناخواسته بی پایان، fliers، و bumf عمومی بمباران می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We get a lot of junk mail.
[ترجمه ترگمان] یه عالمه نامه مزخرف دریافت کردیم
[ترجمه گوگل]ما بسیاری از نامه های ناخواسته را دریافت می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Circulars and other junk mail go straight in the bin.
[ترجمه ترگمان]Circulars و دیگر ایمیل‌های ناخواسته مستقیم به داخل سطل آشغال می‌روند
[ترجمه گوگل]مدارک و دیگر نامه های ناخواسته به طور مستقیم در سط ...

معنی کلمه junk mail به انگلیسی

junk mail
• unwanted mail, unsolicited mail (usually advertising)
• junk mail is advertising and publicity materials that you receive through the post, even though you have not asked for them; used showing disapproval.

junk mail را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیدرضا معروضی
زردنامه
Alireza. Z
اقلام پستی ناخواسته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی junk mail

کلمه : junk mail
املای فارسی : جانک میل
اشتباه تایپی : تعدن ئشهم
عکس junk mail : در گوگل

آیا معنی junk mail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )