برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1625 100 1
شبکه مترجمین ایران

junk fax

معنی junk fax در دیکشنری تخصصی

junk fax
[کامپیوتر] دور نگار ( فاکس ) بی ارزش تبلیغات ناخواسته ای که توسط دستگاه فاکس انتقال می یابد . این نوع تبلیغات در امریکا غیر قانونی است . زیرا هزینه ی آن بر گیرنده تحمیل می شود . ( به دلیل مصرف کاغذ ) و وقت دستگاه را هم اشغال می کند .

junk fax را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی junk fax مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )