برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1622 100 1
شبکه مترجمین ایران

junk e mail

معنی junk e mail در دیکشنری تخصصی

junk e mail
[کامپیوتر] پست الکترونیکی بی ارزش یک نامه ی الکترونیکی ناخواسته که معمولاً حاوی تبلیغات است . چنین کاری اگر چه قانونی است. اما به دلیل صرفه هزینه برای گیرنده ، ناخوانده است . این وع تبلیعات ناجوانمردانه بوده و فعالیت هایی برای محدود کردن آن در حال انجام است . نگاه کنید به junk fax , computer ethics , spamming .

junk e mail را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر


آیا معنی junk e mail مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )