برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1619 100 1
شبکه مترجمین ایران

junk dealer


دکاندار کشتی

واژه junk dealer در جمله های نمونه

1. With no new junk deals sold yet this year, demand outweighed pressure from the sell-off in Treasurys, traders added.
[ترجمه ترگمان]تاجران اضافه کردند که با فروش اجناس بنجل فروشی در سال جاری، تقاضا کم‌تر از فشار فروش در Treasurys به فروش می‌رسد
[ترجمه گوگل]معامله گران افزودند که بدون هیچ گونه معامله ی شلاق جدید در این سال، تقاضا بیش از حد از فروش در Treasurys بیشتر است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The wide-eyed Tel met up with a crooked junk dealer who offered to sell him the equipment he needed to get started.
[ترجمه ترگمان]The با چشمانی گشاد با یک دلال junk که به او پیشنهاد فروش تجهیزات مورد نیاز برای شروع کار را داده بود، آشنا شد
[ترجمه گوگل]Tel-wide-eye با یک فروشنده ناخواسته کشیده شد که پیشنهاد فروش تجهیزات مورد نیاز خود را برای شروع نمود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. That chair may be worthless even to a junk dealer.
[ترجمه ترگمان]اون صندلی ممکنه حتی برای یه دلال مواد بی‌ارزش هم بی‌ارزش باشه
[ترجمه گوگل]این صندلی حتی ممکن است به یک فروشنده ناخواسته بی ارزش باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Could i ...

junk dealer را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی junk dealer

کلمه : junk dealer
املای فارسی : جانک دیلر
اشتباه تایپی : تعدن یثشمثق
عکس junk dealer : در گوگل

آیا معنی junk dealer مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )