برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1650 100 1
شبکه مترجمین ایران

jungle

/ˈdʒəŋɡl̩/ /ˈdʒʌŋɡl̩/

معنی: جنگل
معانی دیگر: جنگل (به ویژه اگر در نواحی حاره باشد و حیوانات درنده داشته باشد)، (هر مجموعه یا انبوه گیاه و غیره که درهم و برهم باشد) کلاف گوریده، توده ی درهم و برهم، مجموعه ی سردرگم، جنگل مولا، گوریدگی، (محل رقابت خشونت آمیز یا مبارزه برای بقا) پیکارگاه، وحش گاه، (از فارسی یا سانسکریت)، (امریکا ـ خودمانی) زیستگاه ولگردان و قلندران، جنگلی

بررسی کلمه jungle

اسم ( noun )
(1) تعریف: land covered with very dense natural vegetation, esp. a tropical rain forest.
مشابه: brush, bush, forest, rain forest, wild, wilderness

(2) تعریف: an activity or place characterized by ruthless competition.
مشابه: zoo

- the business jungle
[ترجمه ترگمان] جنگل تجاری
[ترجمه گوگل] جنگل تجاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- The city has become a jungle.
[ترجمه ترگمان] این شهر تبدیل به یک جنگل شده‌است
[ترجمه گوگل] شهر تبدیل به یک جنگل شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: a complex, confusing place; maze.
مشابه: entanglement, labyrinth, maze, wilderness

(4) تعریف: (slang) a hobo camp.
مشابه: camp

واژه jungle در جمله های نمونه

1. a jungle of rusted tanks, trucks and cannons
انبوهی از تانک‌ها و کامیون‌ها و توپ‌های زنگ‌زده

2. the jungle has overrun the city's ruins
جنگل خرابه‌های شهر را فراگرفته است.

3. the jungle of government regulations
کلاف درهم پیچیده‌ی مقررات دولتی

4. an african jungle
جنگل افریقایی

5. an impenetrable jungle
جنگل گذرناپذیر

6. it's a jungle out there!
(خارج از اینجا) آنجا صحنه‌ی کشمکش و رقابت است‌!

7. a landing-strip in the jungle
باند فرود در جنگل

8. a mat of rotten jungle undergrowth
لایه‌ی به هم فشرده‌ای از گیاهان زیر درختی پوسیده‌ی جنگلی

9. in the middle of the jungle we were attacked by savages
در وسط جنگل مورد حمله‌ی وحشیان قرار گرفتیم.

10. they spent a fearful night in the jungle
آنان شب هولناکی را در جنگل گذراندند.

11. My garden had become a veritable jungle by the time I came back from holiday.
[ترجمه ترگمان]وقتی از تعطیلات برگشتم، باغچه من تبدیل به یک جنگل واقعی شده بود
[ترجمه گوگل]وقتی که من از تعطیلات برگشتم، باغ من یک جنگل واقعی بود
...

مترادف jungle

جنگل (اسم)
forest , wood , woodland , jungle , timberland , silviculture , greenwood , sylviculture , weald

معنی عبارات مرتبط با jungle به فارسی

(پزشکی) تب جنگل (انواع بیماری های نواحی حاره به ویژه مالاریای آسیای جنوب خاوری)، نوبه همیشه غلط، نوبه دائم غلط، نوبه متردده
(جانورشناسی) مرغ جنگل (انواع ماکیان جنس gallus از تیره ی phasianidae که بومی آسیا بوده و یک نوع هندی آنان به نام gallus gallus تبار مرغ و خروس خانگی محسوب می شود)
(در پارک ها و بازی گاه های کودکان: چارچوب های به هم پیوسته ی فلزی که بچه ها از آن بالا می روند) آویزگاه جنگلی، چهارچوبی که اطفال روی ان تاب خورده و بالا و پایین میروند
نام بازارسهام در افریقای غربی
(امریکا) محله ی شلوغ و فقیرنشین و پر خشونت شهر

معنی کلمه jungle به انگلیسی

jungle
• dense tropical forest; something baffling in it's complexity, labyrinth; jumble; competitive place
• a jungle is a forest in a hot country where tall trees and other plants grow very closely together.
• you can refer to a situation in which it is very hard to get what you want because everything is very complicated, and there are other people trying to get what they want, as a jungle.
jungle cat
• type of wild cat
jungle fever
• acute form of malaria which is common in tropical regions; any of the types of diseases native to the tropical regions
jungle gym
• structure on which children are able to climb and play
jungle music
• rhythmically compound deviant form of electronic dance music that uses fast tempos
concrete jungle
• region in a city that has a large modern building which is considered dangerous and not pleasant
law of the jungle
• laws of nature according to which the strongest survive, the natural choice, survival of the fittest, never-ending competition

jungle را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

rohi_sh
جنگل
حسن
Jungle blackboard/دانش آموزان یاغی مدرسه/محصلین سرکش.
🌹Reyhaneh🌹
جنگل
🖤MANI🖤
Forest و Jungle اغلب جنگل معنی می شوند و به جای هم به کار می روند در صورتی که تفاوت هایی با هم دارند و Forest در برگیرنده تر است .

تفاوت Forest و Jungle :

Forest :
نفوذپذیر / بسیار وسیع / گونه های درختی زیادی از همه انواع دارد / در مناطق اقلیمی استوایی و گرمسیری حضور دارند / به معنای زمین جنگلی است / جنگل های شمالی ٬ بارانی ٬ گرمسیری و ... هستند / در هر منطقه ای که در رشد پایدار درختان توانمند باشد حضور دارد / توضیح : منطقه ی درختی انبوه

Jungle :
نفوذناپذیر / ۲۰ ٪ مساحت forest / شامل درختان جوان ٬ ویره ها ٬ گیاهان بالارونده و گیاهان علفی است /در مناطق اقلیمی استوایی و گرمسیری حضور دارند / از کلمه ی jangala اقتباس شده /جنگل بارانی است / در حاشیه forset حضور دارد / توضیح : جنگلی متراکم در اقلیم گرم
ali
a jungle is a type of forest in a warm, rainy typical area , where trees and plants grow very close together.
English User
انبوه، انبوهی
حصین
دشوار
OopsxD
a large area covered with trees and plants :D

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی jungle

کلمه : jungle
املای فارسی : جنگل
اشتباه تایپی : تعدلمث
عکس jungle : در گوگل

آیا معنی jungle مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )