برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1401 100 1

juice

/ˈdʒuːs/ /dʒuːs/

معنی: جوهر، اب، خوشنامی، شربت، خوشاب، عصاره، شیره، اب میوه
معانی دیگر: آب سبزی یا میوه، افشره، (آب یا شیره ی بافت و اندام حیوان و انسان) شیره، عصیر، (آب و شیره یا اسانس هر چیز) جوهر، روح، لب، جان، نیرو، (خودمانی) برق، (خودمانی) بنزین، روغن (هرگونه سوخت آبگونه)، (خودمانی ـ معمولا با: the) مشروب الکلی، (امریکا- خودمانی) بهره ی زیاد (بروام)، ربح اجحاف آمیز، (خودمانی) نفوذ، قدرت، آب میوه (یا سبزی و غیره را) گرفتن، شیره یا عصاره ی چیزی را گرفتن، (خودمانی) مشروب الکلی خوردن (به افراط)

بررسی کلمه juice

اسم ( noun )
(1) تعریف: the natural fluid contents of any plant or animal tissue; liquid extracted from a ripe fruit for drinking.

(2) تعریف: (informal) the strength or power that gives vitality or action to something.
مشابه: sap
فعل گذرا ( transitive verb )
حالات: juices, juicing, juiced
مشتقات: juiceless (adv.)
عبارات: juice up
• : تعریف: to extract liquid from.

واژه juice در جمله های نمونه

1. juice up
نیروی تازه یا حرارت تازه بخشیدن به،پرهیجان‌تر یا جالب‌تر کردن،رمق دادن

2. apple juice
آب سیب

3. carrot juice
آب هویج

4. fruit juice
آب میوه

5. gastric juice
شیره‌ی معده،عصیر معدی

6. grape juice ferments and becomes wine
آب انگور تخمیر می‌شود (وزیده می‌شود) و تبدیل به شراب شود.

7. lime juice
آب لیمو

8. orange juice
آب پرتقال

9. orange juice concentrate
عصاره‌ی پرتقال

10. the juice of cooked meat solidifies into a jelly
آب گوشت،سفت شده و تبدیل به ژله می‌شود.

11. tomato juice
آب گوجه‌فرنگی

12. grape juice
گوشان،آب انگور

13. lemon juice
آب لیمو

14. an orange juice float
فلوت آب پرتقال

15. the acid juice of unripe grapes
آب ترش‌مزه‌ی غوره
...

مترادف juice

جوهر (اسم)
heart , matter , substance , acid , ink , quintessence , being , juice , marrow , quiddity
اب (اسم)
aqua , water , juice
خوشنامی (اسم)
authority , reputation , name , juice , honor , credit , spur
شربت (اسم)
nectar , juice , beverage , syrup , sirup
خوشاب (اسم)
juice , compote
عصاره (اسم)
extract , juice , distillate , sap , extractive , squeezed juice
شیره (اسم)
ooze , extract , molasses , juice , syrup , sirup , sap
اب میوه (اسم)
juice

معنی عبارات مرتبط با juice به فارسی

نیروی تازه یا حرارت تازه بخشیدن به، پرهیجان تر یا جالب تر کردن، رمق دادن، نیرو و جان به، رونق دادن به
اب سیب، شیره سیب
عصیر معده، شیره ی گواره، شیره معده
گوشان، آب انگور
جرس، اسرار
رب
آب لیمو
آبلیمو
(تنکرد شناسی) عصیر لوزالمعده، شیره ی خوش گوشت، عصیر لوزالمعده
عاقبت اعمال خود را چشیدن، از کرده ی خود رنج بردن

معنی کلمه juice به انگلیسی

juice
• fluid extracted (as from fruit); natural fluids within a body; liquid part of a plant or animal; essence; vitality; fuel, electricity; alcohol, liquor (slang)
• squeeze out, extract juice from; put juice into
• juice is the liquid that can be obtained from a fruit or a plant.
• the juices of a joint of meat are the liquid that comes out of it when you cook it.
• the juices in your stomach are the fluids that help you to digest food.
juice extractor
• juicer, device which removes juice from fruit and vegetables
bottle of juice
• glass container of juice
carrot juice
• juice made from squeezed and ground carrots
condensed juice
• concentrated juice
freshly squeezed juice
• juice that has just been squeezd/extracted from the fruit
gastric juice
• digestive fluid, fluid secreted in the stomach to aid in the digestive process
grape juice
• juice obtained from squeezed grapes
grapefruit juice
• juice obtained from squeezed grapefruit
lemon juice
• juice squeezed from a lemon
lime juice
• juice of limes
moo juice
• cow's milk (informal)
natural fruit juice
• fruit drink that contains no artificial flavors or sweeteners
natural juice
• pure fruit or vegetable juice, unprocessed fruit or vegetable juice (without additional artificial flavors or sweeteners)
orange juice
...

juice را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N
آبمیوه
Radin
آبمیوه
.Sara.
آب میوه
😉😉😌😌😞😞
ابمیوه یاساندیس
علیرضا ...
معنی ابی میده که از چیزی گرفته شده باشه
orange juice اب پرتقال
fruit juice اب میوه
Amir.f
آب میوه
ساناز
بعضی جاها معنی جذابیت هم میده مثل اهنگ juice از lizzo
Feryal
اگر در غالب فعل باشد می شود به عنوان هیجان بخشیدن آن را معنی کرد.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی juice
کلمه : juice
املای فارسی : جوس
اشتباه تایپی : تعهزث
عکس juice : در گوگل

آیا معنی juice مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )