برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1542 100 1
شبکه مترجمین ایران

judges

/ˈdʒʌdʒəz/ /ˈdʒʌdʒɪz/

(انجیل) کتاب داوران، سفر داوران، سفر داوران مخفف: judg و jgs و jud

بررسی کلمه judges

اسم ( noun )
• : تعریف: a book of the Old Testament that relates the history of the Jews between the death of Joshua and the birth of Samuel.

واژه judges در جمله های نمونه

1. judges carefully noted the points of each horse
داوران به دقت مشخصات هر یک از اسب‌ها را مورد ملاحظه قرار می‌دادند.

2. judges were trying to be efficient implements of justice
قضات می‌کوشیدند که مجریان موثر عدالت باشند.

3. itinerating judges
قضات سیار

4. a panel of judges at the ice-skating contest
گروه داوران مسابقات اسکی روی یخ

5. something that shakes the judges from their benches
آنچه که قضات را در مسند خود به لرزه در می‌آورد

6. he was one of the judges who couldn't be bought
او یکی از قضاتی بود که نمی‌شد او را با پول خرید.

7. to return a list of all judges
فهرست کلیه‌ی قضات را گزارش دادن

8. he can take any measure that he judges necessary
او می‌تواند هر اقدامی که لازم بداند اتخاذ کند.

9. the final decision is in the hands of the judges
تصمیم نهایی در دست قضات است.

10. Judges had been engaging in sexual orgies.
[ترجمه ترگمان]قاضیان در orgies جنسی قرار گرفته بودند
[ترجمه گوگل]قضات درگیر اعمال جنسی بوده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی عبارات مرتبط با judges به فارسی

کتاب داوران درعهد عتیق

معنی کلمه judges به انگلیسی

judges
• 7th book of the old testament that tells the history of israel under political and religious leaders known as the judges
body of judges
• group or panel of judges

judges را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امید
قضات
تارا
داور
سجاد صالحی
داوران؛ قضات؛ کارشناسان

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی judges

کلمه : judges
املای فارسی : جودگس
اشتباه تایپی : تعیلثس
عکس judges : در گوگل

آیا معنی judges مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )