برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1400 100 1

john doe

/ˈdʒɑːnˈdoʊ/ /dʒɒndəʊ/

رجوع شود به: doe

بررسی کلمه john doe

اسم ( noun )
• : تعریف: the name used in legal proceedings to indicate a fictitious or unknown man.

واژه john doe در جمله های نمونه

1. John does a good job at everything that he turns his hand to.
[ترجمه ترگمان]جان به هر کاری که دستش را برمی گرداند کار خوبی می‌کند
[ترجمه گوگل]جان کار خوبی در همه چیز دارد که دستش را به دست می گیرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. John does tend to exaggerate slightly.
[ترجمه ترگمان]جان دوست دارد کمی مبالغه کند
[ترجمه گوگل]جان تمایل دارد تا اندکی غلبه کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Sometimes I look after the kids and sometimes John does - it all balances out.
[ترجمه ترگمان]گاهی اوقات من به دنبال بچه‌ها هستم و گاهی اوقات جان اینکار را می‌کند - تمام این کارها تعادل خود را از دست می‌دهند
[ترجمه گوگل]گاهی اوقات من بعد از بچه ها نگاه می کنم و گاهی اوقات جان می کشد - همه این کارها را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. So much for proving the existence of John Doe No.
[ترجمه ترگمان]خیلی ممنون که وجود جان دو رو ثابت کردی
[ترجمه گوگل]خیلی برای اثبات وجود جان Doe No
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه john doe به انگلیسی

john doe
• anonymous person, person whose identity is not known

john doe را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

sportwoman
فلانی
میلاد علی پور
مجهول الهویه ی مرد. (وقتی اسم فرد مشخص نباشد از کلمه ی جان دو برای مرد و جِین دو برای زنِ مجهول الهویه استفاده می شود. خصوصا در کالبد شکافی و امور جنایی) رجوع شود به Jane doe

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی john doe
کلمه : john doe
املای فارسی : جان دوئه
اشتباه تایپی : تخاد یخث
عکس john doe : در گوگل

آیا معنی john doe مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )