برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1674 100 1
شبکه مترجمین ایران

jew's harp

/ˈdʒuːzˈhɑːrp/ /dʒuːzhɑːp/

(مو.) چنگ دهن گیر، سازی که با دندان نگاه میدارند و با انگشت میزنند، زنبورک مو، چنگ دهن گیر

معنی عبارات مرتبط با jew's harp به فارسی

(آلت موسیقی که با دندان نگاه می دارند و با انگشت می زنند) چنگ دهانگیر، زنبورک

معنی کلمه jew's harp به انگلیسی

jew's harp
• musical instrument comprised of a metal frame which is held between the teeth and a metal tongue that makes a twanging sound when plucked

jew's harp را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی jews harp

کلمه : jew's harp
املای فارسی : جو`س هارپ
اشتباه تایپی : تثص'س اشقح
عکس jew's harp : در گوگل

آیا معنی jew's harp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )