برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
jaw - harp
شبکه مترجمین ایران

jaw harp


رجوع شود به: jaw's harp) jew's-harp هم می گویند)، رجوع شود به: jaws harp) jews-harp هم می گویند)

jaw harp را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی jaw harp

کلمه : jaw harp
املای فارسی : جوّ هارپ
اشتباه تایپی : تشص اشقح
عکس jaw harp : در گوگل

آیا معنی jaw harp مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )