j orj


دهمین وات الفبای انگلیسی (صدای آن برابر با ((ج)) است)، صدای این حرف (مثلا آوای ((ج)) در واژه ی joy )، (در فهرست یا رده بندی و غیره) دهمین

پیشنهاد کاربران

بپرس