j display


الکترونیک : ارائه جى

تخصصی

[برق و الکترونیک] نمایشگر ( جی ) نوعی نمایشگر که مبنای زمانی آن به شکل دایره است به گونه ای که پژواک هدف به صورت انحراف شعاعی رو به بیرون نسبت به مبنای زمانی ظاهر می شود . دقت فاصله آن از نمایشگر ( ای ) بهتر است .

پیشنهاد کاربران

بپرس