investment anlysis

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حسابداری] تحلیلهای سرمایه گذاری

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حسابداری] تحلیلهای سرمایه گذاری
معنی investment anlysis، مفهوم investment anlysis، تعریف investment anlysis، معرفی investment anlysis، investment anlysis چیست، investment anlysis یعنی چی، investment anlysis یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف i، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف i
کلمه بعدی: investment assessment
اشتباه تایپی: هدرثسفئثدف شدمغسهس
آوا: /ینوستمنت انلیسیس/
عکس investment anlysis : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما