interior lines of communication

تخصصی

[زمین شناسی] خطوط ارتباطى داخلى، خطوط مواصلات داخلى راه هاى امن و کوتاه در ناحیه عملیاتى که برترى تحرک را براى نیروهاى خودى فراهم مى آورد ونیروهاى دشمن از چنین برترى محروم مى باشند.این چنین راه هایى به فرماندهان نظامى این امکان را مى دهد که در نقاط حساس در داخل ویا نزدیک ناحیه عملیاتى، سریعاً دست به تجمع نیرو بزنند.

معنی یا پیشنهاد شما