inodes

پیشنهاد کاربران

از لحاظ فنی inode ابرداده ای است که در فایل های سیستمی یونیکس ذخیره می شود ( سرورهای لینوکس و رایانه های اپل مبتی بر یونیکس ) . Inode ها مقادیری هستند که به صورت جدولی ذخیره شده و با دایرکتوری ها و فایل های سیستمی مرتبط هستند.

بپرس