indophenol


(شیمی) ایندوفنل (رنگیزه ی مصنوعی که از اکسیده کردن آمیزه ی فنل و دیامین به دست می آید و در رنگرزی پشم و پنبه به کار می رود)
شبکه مترجمین ایران

به انگلیسی

• compound used in dyeing (chemistry)

ارتباط محتوایی

معانی متفرقه( شیمی ) ایندوفنل ( رنگیزه ی مصنوعی که از ا ...انگلیسی به انگلیسیcompound used in dyeing (chemistry)
معنی indophenol، مفهوم indophenol، تعریف indophenol، معرفی indophenol، indophenol چیست، indophenol یعنی چی، indophenol یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف i، انگلیسی به انگلیسی، انگلیسی به انگلیسی با حرف i، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف i
کلمه بعدی: indore
اشتباه تایپی: هدیخحاثدخم
آوا: /ایندفنل/
عکس indophenol : در گوگل
معنی indophenol

معنی یا پیشنهاد شما