inclusio unius est exclusio alterius

شبکه مترجمین ایران

تخصصی

[حقوق] تصریح به امری موجب اخراج غیر است، ذکر موارد خاص موجب مستثنی شدن سایر موارد می شود

ارتباط محتوایی

بررسی تخصصی[حقوق] تصریح به امری موجب اخراج غیر است، ذکر موارد خاص موجب مستثنی شدن سایر موارد می شود
معنی inclusio unius est exclusio alterius، مفهوم inclusio unius est exclusio alterius، تعریف inclusio unius est exclusio alterius، معرفی inclusio unius est exclusio alterius، inclusio unius est exclusio alterius چیست، inclusio unius est exclusio alterius یعنی چی، inclusio unius est exclusio alterius یعنی چه
برچسب ها: انگلیسی به فارسی، انگلیسی به فارسی با حرف i، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف i
کلمه بعدی: inclusion
اشتباه تایپی: هدزمعسهخ عدهعس ثسف ثطزمعسهخ شمفثقهعس
آوا: /ینکلوسیو ونوس است اکسکلوسیو التریوس/
عکس inclusio unius est exclusio alterius : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما