in the wild

تخصصی

[کامپیوتر] سرکش ؛ مهار کردنی

پیشنهاد کاربران

حیات وحش ، در طبیعت
تو بعضی متن ها به معنای محیط های آزاد و به دور از نظارت، محیط های غیر امنیتی - در واقع گاهی در معنایِ متضاد با secure به کار برده میشه
در طبیعت
Means live in nature and not with people حیات وحش
حیات وحش
به طرز غیر قابل کنترل
به طرز مهارناشدنی
در معرض خطر
آشفته
محیط طبیعی
به طور طیعی، در طبیعت
در تعریف انگلیسی : چیزی که هنوز استفاده میشود.
برداشت شخصی از عبارت: مجموعه ( . . . . . ) که موجود و در حال استفاده هستند. ( علی الخصوص در زمینه کامپیوتر و محاسبات )

چیزی که هنوز مورد استفاده قرار میگیرد.
audio formats in the wild
فایل های صوتی که هنوز مورد استفاده قرار میگیرند
مهار نکردنی/مهار نشدنی
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ١٢)

بپرس